CIRI-CIRI SBS PERISIAN AKAUN

SBS (Simplified Business System) bukan sekadar sebuah perisian akaun mudah dan senang malah merupakan sebuah sistem perakaunan perniagaan yang komprehensif. Dengan adanya pelbagai modul seperti “Business Intelligence” dan “Human Resource”, sistem perakaunan SBS membantu usahawan dengan segala urusan perniagaan supaya lebih teratur dan tersusun.

Bagi mereka yang inginkan sebuah sistem perakaunan perniagaan yang mudah, senang dan komprehensif, SBS adalah jawapannya. Berikut adalah beberapa ciri dan modul SBS:-
MODULES CIRI-CIRI
Belanjawan
 • Penciptaan Bajet
Belian dan BayaranBelian dan Bayaran
 • Senarai Pembekal
 • Permintaan Sebut Harga
 • Penerimaan Sebut Harga
 • Penjanaan Pesanan Pembelian
 • Pengakuan Jualan Diterima
 • Penerimaan Invois Proforma
 • Deposit Terdahulu ke Pembekal
 • Penghantaran Pesanan Diterima
 • Penerimaan Invois
 • Invois Dalam Syarikat
 • Penerimaan Nota Debit
 • Penerimaan Nota Kredit
 • Baucar Pembayaran
 • Penerimaan Resit
 • Pembelian Tunai
 • Barangan Dikembalikan ke Pembekal
 • Penirimaan Barang Percuma / Hadiah
 • Transaksi Kontra
 • Bayaran Balik Pendahuluan daripada Pembekal
Jualan dan Kutipan
 • Senarai Pelanggan
 • Terima Permintaan Sebut Harga
 • Penjanaan Sebut Harga
 • Perimaan Pesanan Pembelian
 • Penjanaan Pengesahan Jualan
 • Penjanaan Invois Proforma
 • Bayaran terdahulu dari pelanggan
 • Penjanaan Pesanan Penghantaran
 • Penjanaan Invois
 • Penjanaan Nota Debit
 • Penjanaan Nota Kredit
 • Penjanaan Resit
 • Jualan Tunai
 • Pemulangan Semula oleh Pelanggan
 • Pelepasan Hutang Lapuk
 • Pelupusan Hutang Lapuk
 • Tajaan Barangan Sponsor
 • Transaksi Kontra
 • Bayaran Balik Terdahulu ke Pelanggan
Bayar Perbelanjaan
 • Bil Diterima
 • Baucar Pembayaran
 • Bayaran Pinjaman
 • Penyelesaian Pinjaman Pemfaktoran
 • Bayaran pelaburan dari pelabur
 • Baucer Gaji
 • Senarai Jumlah Baucer Pembayaran
Rekod Kutipan Lain-lain
 • Rekod Kutipan Lain-lain
 • Faedah Terkumpul dari Pelaburan
 • Deposit Pinjaman Dibayar Balik
Prosess Perbankan
 • Cipta Akaun Bank / Tunai
 • Memindah Wang
 • Buku Tunai
 • Penyesuaian Bank
 • Rekod Transaksi Bank
 • Penyata Aliran Tunai
 • Senarai Cek Bertarikh
 • Tuntutan Kad Kredit & Komisyen
 • Rekod Pembayaran SST / Tuntutan
Stok
 • Cipta Stok/Menu
 • Penciptaan Barang Siap
 • Kiraan Stok / Inventori Stok
Aset
 • Permintaan Sebut Harga
 • Penerimaan Sebut Harga
 • Penjanaan Pesanan Pembelian
 • Pengakuan Jualan Diterima
 • Penerimaan Invois Proforma
 • Deposit Terdahulu ke Pembekal
 • Penghantaran Pesanan Diterima
 • Penerimaan Invois
 • Baucar Pembayaran
 • Pembelian Tunai
 • Butiran Aset
 • Pelupusan Aset
Process Kewangan
 • Hutang Lapuk diperoleh semula
 • Rekod Pinjaman Pembayaran Deposit
 • Pinjaman Lain-lain
 • Pinjaman untuk Membeli Aset
 • Pinjaman Pemfaktoran
 • Tukar ke saham
 • Pelaburan dari Syarikat
 • Dividen dari Pelaburan dalam Unit Amanah
Papanpemuka
 • Risikan Perniagaan
 • CRM
Laporan
 • Laporan Jualan
 • Laporan SST
 • Laporan Gaji
 • Senarai Aset
 • Laporan Kewangan
Akaun Pemilik
 • Ambilan untuk Kegunaan Peribadi
 • Akaun Pemilik
 • Pelaburan dari Pemilik / Pelabur
Konfigurasi
 • Bina Pengguna
 • Senarai Pengguna
 • Profil Syarikat
 • Menyesuaikan Dokumen No
 • Penetapan Kempen
 • Pelarasan
 • Bina Cukai
 • Senarai Terma Pembayaran
 • Bina Jenis Pembayaran
 • Senarai Jenis Bil
 • Senarai Akaun Pendapatan
 • Senarai Akaun Pengarah
 • Senarai Jawatan
 • Senarai Jabatan
 • Senarai Jenis Elaun
 • Senarai Jenis Potongan
 • UOM List
 • Fasal Laporan
Sumber Manusia
 • Penciptaan Pekerja
 • Senarai Pekerja
 • Jadual Insuran (SOCSO)
 • Jadual EPF
 • Bilangan Hari Bekerja
 • Laporan Terkini Lebih Masa Pekerja
 • Kehadiran
 • Bayaran Terdahulu
 • Audit Bayaran Terdahulu
 • Butiran Cuti
 • Penjanaan Gaji
 • Jana Surat ke Bank
 • Bayar Gaji dan Cetak Baucer
 • Membayar Perbelanjaan Gaji
 • Surat Menyurat
 • Rekod Gaji Bulanan
 • Bayar Bonus dan Cetak Baucer
Proses Akhir Bulan
 • Rekod Penggajian Bulanan
 • Pindahan Penerimaan kepada Pendapatan
 • Perbelanjaan yang belum dibayar
 • Peruntukan Hutang Ragu
 • Menutup Akaun Bulanan
Proses Akhir Tahun
 • Semakan semula Peruntukan Hutang Tidak dapat dikutip
 • Menghapuskan hutang lapuk
 • Merekod Nilai Stok Penutup