BAGAIMANA PERISIAN PERAKAUNAN SEDIA SST SBS MEMBANTU PERNIAGAAN

Perisian perakaunan SBS (Simplified Business System) merupakan sebuah perisian SST yang sesuai bagi syarikat-syarikat and usahawan IKS yang tiada pengetahuan perakaunan. Perisian perakaunan SBS amat sesuai bagi mereka yang inginkan sebuah perisian perakauan “online” yang mudah, senang dengan harga langganan yang rendah tanpa kontrak atau caj-caj lain. Hanya bayar untuk langganan SBS dan terus guna. Contoh: Langgan untuk 3 bulan dan bayar untuk 3 bulan. Setelah tamat tempoh 3 bulan, hanya baharui langganan anda.

Selain itu, perisian perakaunan SBS juga memudahkan segala urusan dan tugasan seperti menghasilkan penyata gaji melalui modul tambahan Sumber Manusia, menghasilkan laporan statistik pengguna atau “CRM” dan juga pelbagai tugasan dan aktiviti lain bagi usahawan dan syarikat – syarikat di Malaysia. SBS juga merupakan perisian SST yang dapat menghasilkan segala laporan SST mengikut piawaian Kastam Diraja Malaysia seperti borang SST02, GAF dan TAP Return File. Faedah – faedah adanya perisian perakaunan SBS bagi usahawan adalah seperti berikut:-

Usahawan Tanpa
SBS

Masih menghasilkan dokumen perniagaan dengan cara manual


Kemungkinan kehilangan dokumen perniagaan dengan pemfailan secara manual


Harus melantik akauntan bagi merekod segala catatan perakaunan


Bergantung kepada akauntan untuk mendapatkan maklumat penting berkaitan perniagaan


Tidak tahu prestasi barang jualan


Tiada informasi penting mengenai pelanggan

Usahawan Menggunakan
SBS

Menggunakan SBS untuk menghasilkan segala dokumen perniagaan secara automatik


Tidak kehilangan dokumen perniagaan kerana disimpan di dalam sistem secara automatik


Segala catatan perakaunan dilakukan oleh SBS


SBS memberi segala maklumat penting berkaitan perniagaan melalui "Business Intelligence"


Menggunakan SBS untuk melihat segala laporan prestasi barang jualan


Menggunakan SBS "Customer Relationship Management" untuk mendapatkan segala maklumat pelanggan