KHIDMAT TAMBAHAN UNTUK MERINGANKAN BEBAN ANDA

Kami memahami bahawa tidak semua usahawan mempunyai tenaga kerja yang ramai. Tambahan pula, usahawan selalunya terlalu sibuk menguruskan Jualan masing-masing. Oleh itu, biar kami uruskan aktiviti perakaunan anda.

SBS Data Entry

SBS Accounting Services (ACCESS)

Baki Pembukaan

Modul Baki Pembukaan atau "Opening Balances" bagi mereka yang sudah berniaga dan ingin mula menggunakan SBS Baki Pembukaan akan diambil dan dimasukkan ke dalam SBS dan terus boleh digunakan

RM 5.95 sekali bayar sahaja (Harga tertakluk kepada 0% GST)

Sumber Manusia

Modul Sumber Manusia atau "Human Resource" bagi memudahkan segala pengurusan kakitangan dan pekerja. Di samping itu, modul ini boleh digunakan untuk membuat penggajian atau "payroll".

RM 10.95 sebulan (Harga tertakluk kepada 0% GST)