English

BAGAIMANA SBS MEMBANTU PERNIAGAAN ANDA?

BAGAIMANA PERISIAN PERAKAUNAN SEDIA GST SBS MEMBANTU PERNIAGAAN

Perisian perakaunan SBS (Simplified Business System) merupakan sebuah perisian GST yang sesuai bagi syarikat-syarikat and usahawan IKS yang tiada pengetahuan perakaunan. Perisian perakaunan SBS amat sesuai bagi mereka yang inginkan sebuah perisian perakauan “online” yang mudah, senang dengan harga langganan yang rendah tanpa kontrak atau caj-caj lain. Hanya bayar untuk langganan SBS dan terus guna. Contoh: Langgan untuk 3 bulan dan bayar untuk 3 bulan. Setelah tamat tempoh 3 bulan, hanya baharui langganan anda.

Selain itu, perisian perakaunan SBS juga memudahkan segala urusan dan tugasan seperti menghasilkan penyata gaji melalui modul tambahan Sumber Manusia, menghasilkan laporan statistik pengguna atau “CRM” dan juga pelbagai tugasan dan aktiviti lain bagi usahawan dan syarikat – syarikat di Malaysia. SBS juga merupakan perisian GST yang dapat menghasilkan segala laporan GST mengikut piawaian Kastam Diraja Malaysia seperti borang GST03, GAF dan TAP Return File. Faedah – faedah adanya perisian perakaunan SBS bagi usahawan adalah seperti berikut:-

Usahawan Tanpa SBS
 • Masih menghasilkan dokumen perniagaan dengan cara manual
 • Kemungkinan kehilangan dokumen perniagaan dengan pemfailan secara manual
 • Harus melantik akauntan bagi merekod segala catatan perakaunan
 • Bergantung kepada akauntan untuk mendapatkan maklumat penting berkaitan perniagaan
 • Tidak tahu prestasi barang jualan
 • Tiada informasi penting mengenai pelanggan
Usahawan Menggunakan SBS
 • Menggunakan SBS untuk menghasilkan segala dokumen perniagaan secara automatik
 • Tidak kehilangan dokumen perniagaan kerana disimpan di dalam sistem secara automatik
 • Segala catatan perakaunan dilakukan oleh SBS
 • SBS memberi segala maklumat penting berkaitan perniagaan melalui "Business Intelligence"
 • Menggunakan SBS untuk melihat segala laporan prestasi barang jualan
 • Menggunakan SBS "Customer Relationship Management" untuk mendapatkan segala maklumat pelanggan